Alf Bråthens släktkrönika från norra Bohuslän

Inledning
Om Bohuslän
Släktöversikt
Olle i Varp
Johan Adolf
Anders Olof
Alf Johan

Släktöversikten

Personerna tilldelas löpande nummer allt eftersom de nämnes i texten. Anfädernas namn är understrukna

Ur mantalslängder 1642 - 1648 för Brevig, norra delen av Sydkoster står:
1642 (1) Didrik (2) Torbjörn
1643 Didrik Torbjörn
1646 Oläslig Torbjörn
1648 Torbjörn
1649 Torbjörn
1650 Torbjörn
1651 Torbjörn

Margit Lunnås Sydkoster har letat fram ovanstående tabell och använt modern stavning.
Tabellen kan tolkas så att (1) Didrik och (2) Torbjörn gemensamt bebodde Brevig kronohemman och att Torbjörn år 1648 var ensam ansvarig. Antag att Torbjörn var son till Didrik och att denne är död 1648. Han bör ha fötts på 1500-talet. Man kan antagligen hitta ytterligare ett eller två led genom att studera Räkenskapsboken av år 1573

(2) Torbjörn är far till
(3) Diedrich Torbjörnsson *1644, död 25/3 1732, 88 år

H: (4) Ingjärd Björnsdr *1659, död 25/3 1737, 78 år, dotter till
(5) Björn Eriksson (Erikssen?) och (6) Torborg Andersdr Tjärnebo.
Björn hade saltsjuderi och levererade salt till staten (Se Framme, Vätte Härad)