Alf Bråthens släktkrönika från norra Bohuslän

Rtf-format
Inledning
Om Bohuslän
Släktöversikt
Min pappas släkt

Sammanställning gjord av Alf Bråthen

Inledning

När ett barn frågar 'mormor, hur var det när du var liten?' så ligger en latent undran om världen alltid har sett lika dan ut som den gör idag. Den har inte alltid sett lika dan ut, och världen ser inte lika dan ut på andra sidan om åsen eller på andra sidan om sjön som den gör här hemmavid. Världen har alltid förändrats och kommer alltid att förändras. Vi har svårt att föreställa oss andra kulturer om vi inte under någon tid har levt i dem, och lika främmande kommer gångna tiders människor att vara för oss eftersom vi aldrig får förmånen att för en tid leva under deras villkor och tänkesätt.

Vi kan fråga oss: hurudana är vi människor i allmänhet?
Jag har själv haft förmånen att vara tillsammans med mina elever, som alla varit trevliga, duktiga, arbetsamma och intelligenta. Kanske har jag levat i en tid och på en del av jordklotet, som varit den bästa möjliga för att ge den enskilda människan en allsidig stimulans. Kanske har mina elever bidragit till ett samhälle, som hör till det mest vitala som människan kan skapa.