Alf Bråthens släktkrönika från norra Bohuslän

Rtf-format
Inledning
Om Bohuslän
Släktöversikt


Kort översikt över historia, som gäller norra Bohuslän.

Läs gärna först: Gösta Framme, Vätte Härad. Ur gångna tiders historia.
Danmark har ett geografiskt läge, som gör att dess härskare under vikingatiden och medeltiden kunde kontrollera handeln mellan den europeiska kontinenten och det landområde, som nu är Norge och Sverige. Under senare delen av 900-talet härskade i Danmark Harald Gormson, vilken effektivt kontrollerade handeln och kunde ta upp skatt i stora delar av Norge och längs hela nuvarande kustområde i västra Sverige. Detta inflytande i västra Skandinavien var fortfarande starkt under hans son Sven Tveskägg och son-son Knut den Store.

Vid segling mellan Norge och Danmark följde man det yttre kustbandet och slog ankar på bestämda platser (ankarplatser) när kvällen kom. Ankarplatser finns markerade på en holländsk karta (sjökort) från c:a 1550. Sjökortet visar kusten i siluett med utritade lätt igenkända detaljer. Man antar att samma ankarplatser hade använts under många hundra år.

En sådan ankarplats var Koster. Man fick en naturlig hamn i sundet mellan Nordkoster och Sydkoster. (Enligt norska ortsnamnsforskare betyder koster en plats där man kan få mat (kost)). Brewig, där Diedrich (nämnes i släktöversikten) bodde, ligger strax söder om detta sund.